Суғуртаи хавфҳои сохтмонию-васлкунӣ

Барномаи мазкур баҳри паст кардани талафотҳои молиявӣ аз ҳодисаҳои ғайричашмдошт ҳангоми корҳои сохтмонию васлгарӣ равона шудааст.

Суғуртаи хавфҳои сохтмонию васлгарӣ, намуди махсуси суғуртаи маҷмуъиеро пешниҳод мекунад, ки чун қоида суғуртаи объекти сохтмон мешударо, нигоҳдории таҷҳизотҳои сохтмонӣ ва масъулияти шаҳрвандии ташкилотҳои сохтмониро барои зарари расонида ба шахсони сеюм фаро мегирад. Дар ҳолатҳои алоҳида дар чунин Шартнома дохил мешавад, суғуртаи хавфи соҳибкорӣ дар қисмати нагирифтани даромади мунтазиршаванда. Бисёртар суғуртае пешбинӣ мегардад, ки чунин ном доранд, хавфҳои ҳамсафаршаванда, ба мисли маводҳои сохтмонӣ дар анборҳо, ки объектҳои мушаххаси сохтмонӣ, нақлиёти автомобилӣ ва дигар техникаҳои махсусро ( кранҳо, булдозерҳо ва ғайраҳо), масъулияти шаҳрвандӣ, ки ҳангоми истифодаи онҳо метавонанд пайдо шаванд, хизмат мерасонанд.

Ташкилоти суғуртавии «БИМА» барномаи суғуртаи корҳои сохтмонию васлгариро пешниҳод менамояд. 

Барномаи мазкур барои паст кардани талафоти молиявӣ ҳангоми фарорасии хавфҳои зерин мусоидат менамояд:
— Хавфи зарари моддӣ;
— Хавфи масъулият ҳангоми гузаронидани корҳои сохтмонию васлгарӣ;
— Хавфи дигар хароҷотҳо ва талафот.

Хавфи асосии суғуртавӣ:
— Сухтор, таркиш, афтидани нурҳо, афтидани дастгоҳҳои парвозкунанда;
— Гирдбод, туфон, туфон, туфон;
— Фуромадани тармаи барфин, сел;
— Обхезӣ, туғёни об, тарма; 
— Офатҳои таббиӣ;
— Чапашавӣ, ярч, таҳшинии хок, обҳои зеризаминӣ;
— Дуздӣ, рабудан, ғоратгарӣ;
— Заминҷунбӣ;
— Амалҳои ҷиноятии шахсони сеюм, аз ҷумла, дузди ба воситаи шикастан, ғоратгарӣ ё дигар амал, ки метавонад ба амалҳои ҷиноятии шахсони сеюм мансуб карда шавад;
— Садамаҳои шабакаҳои муҳандисӣ;
— Хатогиҳо ҳангоми васлкунӣ;
— Чаппашавӣ ё вайроншавии объект, аз ҷумла қисмҳои чаппашаванда ё афтодашаванда.

Бартарии суғурта:
— Ҳифзи молиявии ташкилотҳои сотмонӣ дар ҳолати фарорасии ҳодисаҳои ғайричашмдошт, ки аз паси худ талафоти молиявиро меорад, аз ҷумла гум кардани даромад дар натиҷаи боздории супоридани объект;
— Наздикшавии фардӣ ба мизоҷ, таҳиясозии барномаҳо аз руи талаботи мизоҷ;
— Барномаи боэътимоди аз нав суғуртакунии хавфҳо, ҳамкорӣ бо шарикони пешрафтаи сатҳи ҷаҳонӣ; 
— Ҳифзи молиявӣ ҳангоми фарорасии ҳодисаҳои ғайричашмдошт дар давраи кафолатнокӣ, пас аз супоридани объект ба истифодабарӣ.

Пардохти суғуртавӣ кумак мерасонад:
— Пардохт кардани хароҷотҳои алоқаманд бо нуқсондоршавӣ ё несту нобудшавии объектҳои сохтмонии то ҳол ба истифодабарӣ насупорида шуда; 
— Пардохти барқарорсозии молумулк, ки ба он зарар (маводҳои сохтмонӣ, сохторҳо, таҷҳизотҳо, нақлиётҳои сохтмонӣ ва ғайраҳо) расида буд;
— Пардохт кардани хароҷотҳои алоқаманд бо тазакунӣ аз шикастаҳои молумулки зарар расида дар натиҷаи ҳодисаи суғуртавӣ.